International Know-How Center
Centru de Pregătire Profesională a Adulţilor
AUTORIZAT
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Cursuri autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Autoritatea Natională pentru Calificări -------- Diplome recunoscute atât în ţară cât şi în străinătate!
 

NOU!!! CENTRU DE EVALUARE și CERTIFICARE COMPETENȚE

       Pentru a satisface cererea persoanelor care lucreaza în domeniile: LUCRĂTOR ÎN INDUSTRIA STICLEI și PEISAGIST-FLORICULTOR, dar nu au certificare, am autorizat CENTRUL DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE COMPETENȚE în aceste ocupații.

       Astfel avem posibilitatea să evaluăm și să certificăm competențele candidaților într-un timp relativ scurt. Aceștia nu vor mai fi nevoiți să urmeze cursurile de calificare ci doar să vină la evaluare, procedură care se poate termina în una sau mai multe zile fără a depăși însă 30 de zile.

       Centrul oferă oportunități egale și nediscriminatorii tuturor candidaților care doresc să fie evaluați în vederea obținerii unui certificat de competențe profesionale.


PROCEDURĂ

1. Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoașterii competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale în ocupațiile PEISAGIST-FLORICULTOR  sau LUCRĂTOR ÎN INDUSTRIA STICLEI vor putea depune o cerere în scris la centrul nostru.

2. Fiecărui candidat îi va fi repartizat câte un evaluator de competențe profesionale care va răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.   

3. Evaluatorul va ajuta candidatul să își analizeze propria performanță. Evaluatorul va explica și detalia care sunt competențele pentru care se poate face evaluarea și certificarea.

4. Candidatul poate decide să fie evaluat pentru toate competențele sau numai pentru o parte din acestea și va anexa la cererea de evaluare și certificare competențe lista unităților de competență pentru care vrea să fie evaluat/certificat.

5. Evaluatorul prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizateși stabilește programul de desfășurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul.

6. Evaluarea se va face prin trei metode: testul scris, demonstrație practică și a treia este la alegere(raport din partea altor persoane, simulare, proiect, portofoliu, întrebări orale).

7. Dovezile de competență sunt analizate de evaluator care va stabili pentru care din unitățile de competență va fi candidatul declarat "competent" sau "încă nu competent"

8. Candidatul nemulțumit poate  are dreptul de a face contestație pe care trebuie să o depună în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei iar centrul va desemna un alt evaluator care va organiza un nou proces de evaluare pentru unitățile de competență care fac obiectul contestației.

9. Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente. Persoanele care cumulează toate competențele profesionale aferente unei ocupații primesc un certificat care are aceeași valoare ca și certificatele de absolvire/calificare cu recunoaștere națională eliberate în sistemul formal de formare profesionlă.

10. Certificatele de competență profesională se eliberează în termen de 30 de zile de la data terminării evaluării.

Mai multe informații la tel. 0726 779 777 sau 0743 675 658.

 

 

 

Vă așteptăm în continuare și la oferta noastră de cursuri:

 

Educaţie

  1. Formator
  2. Evaluator în sistemul de formare profesinală

 

Asistenţă socială

  1. Îngirjitoare bătrâni la domiciliu
  2. Asistent personal al persoanei cu handicap grav
  3. Lucrător social
  4. Pedagog social

 

Agricultură

Lucrător în cultura plantelor

Lucrător în creșterea animalelor

Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

Tractorist agricol

Administrarea afacerilor

Managemantul firmei

Contabilitatea firmei

Operator introducere, validare şi prelucrare date

Operator introducere, validare si prelucrare date

Inspector Sănătate și Securitate în Muncă

Construcţii

Tehnician constructor

Zidar-pietrar-tencuitor

Fierar betonist-montator prefabricate

Lucrător finisor în construcții

Lucrător instalator în construcții

Electrician exploatare instalații medie și joasă tensiune

Construcţii maşini

Mecanic auto

Tinichigiu-vopsitor auto

Industria uşoară

Tehnician în industria textilă

Maistru în industriile textilă și pielăriei

Operator confecționer industrial

Industria de prelucrare a lemnului

Tapițer

Tâmplar universal

Alimentaţie publică

Bucătar

Ospătar(chelner)-vânzător în unităţi de alimentaţie publică

ALTELE

Electromecanic utilaje și instalții industriale

Lucrător în industria sticlei

Lucrător comercial
 cursuricalificarepro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Prima pagină ] [ Cursuri de perfecţionare ] [ Cursuri de calificare ] [ Calendar începere cursuri ] [ Model certificate ] [ CENTRU DE EVALUARE și CERTIFICARE COMPETENȚE ] [ Contact ]