International Know-How Center
Centru de Pregătire Profesională a Adulţilor
AUTORIZAT
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Cursuri autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Autoritatea Natională pentru Calificări -------- Diplome recunoscute atât în ţară cât şi în străinătate!
 

PEISAGIST-FLORICULTOR

EVALUARE COMPETENȚE ÎN OCUPAȚIA PEISAGIST-FLORICULTOR


UNITĂȚILE DE COMPETENTĂ PENTRU CARE SE POATE FACE EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA


UC1 Aplicarea Normelor de SSM şi SU

UC2 Comunicarea la locul de muncă

UC3 Desfăşurarea activităţii în echipă

UC4 Organizarea locului de muncă

UC5 Planificarea activităţii proprii

UC6 Executarea compoziţiilor decorative

UC7 Îngrijirea materialului dendro-floricol

UC8 Întreţinerea ambientului spaţiilor verzi

UC9 Transpunerea în teren a proiectului

UC 10 Asigurarea livrării materialului floricol

UC 11 Executarea de lucrări de întreţinere a materialului floricol

UC 12 Executarea de lucrări speciale aplicate materialului floricol

UC 13 Pregătirea patului germinativ

UC 14 Producerea materialului floricol pe cale sexuată

UC 15 Producerea materialului floricol pe cale asexuată


 cursuricalificarepro.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Prima pagină ] [ Cursuri de perfecţionare ] [ Cursuri de calificare ] [ Calendar începere cursuri ] [ Model certificate ] [ CENTRU DE EVALUARE și CERTIFICARE COMPETENȚE ] [ Contact ]