Centru de Pregătire Profesională - Cursuri de perfectionare, calificare, ucenicie

  • E-mail: cursuricalificarepro.ro@gmail.com

  • Telefon 0726 779 777

  • Program Luni - Vineri 10.00 - 16.00

Construcţii

1. Tehnician constructor 240 ore 1320 lei Detalii
2. Maistru construcţii civile, industriale şi agricole 240 ore 1320 lei Detalii
3. Zidar-pietrar-tencuitor 720 ore 720 lei Detalii
4. Fierar-betonist-montator de prefabricate 720 ore 500 lei Detalii
5. Lucrător finisor în construcţii 360 ore 500 lei Detalii
6. Lucrător instalator în construcţii 360 ore 500 lei Detalii
7. Electrician exploatare medie şi joasă tensiune 360 ore 500 lei Detalii
8. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 720 ore 500 lei Detalii