Centru de Pregătire Profesională - Cursuri de perfectionare, calificare, ucenicie

  • E-mail: cursuricalificarepro.ro@gmail.com

  • Telefon 0726 779 777

  • Program Luni - Vineri 10.00 - 16.00

Cursuri de perfecţionare

Managementul exploatației agricole și contabilitatea fermei

Manager proiect

Manager

Inspector Sănătate și Securitate în Muncă

Inspector/Referent Resurse Umane

Formator

Evaluator standarde de formare profesională continuă

Tehnician în industria textilă

Maistru în industriile textilă și pielărie

Tehnician constructor

Maistru constructor

Lucrător comercial

Agro-mediu și climă

Agricultură ecologică

Competențe antreprenoriale