Centru de Pregătire Profesională - Cursuri de perfectionare, calificare, ucenicie

  • E-mail: cursuricalificarepro.ro@gmail.com

  • Telefon 0726 779 777

  • Program Luni - Vineri 10.00 - 16.00

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole

 

  - COD COR: 311201

 

     COMPETENTE CHEIE

             Igiena şi securitatea muncii

Utilizarea calculatorului

COMPETENTE TEHNICE GENERALE

Interpretarea şi analizarea datelor privind caracteristicile tehnice şi proprietăţile materialelor

Organizarea aprovizionării locului de munca cu sdv-uri, materiale, utilaje şi documentaţia tehnico-economică

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Coordonarea şi programarea activităţii echipelor de lucru

COMPETENTE TEHNICE SPECIALIZATE

         Executarea măsurătorilor cu instrumente adecvate

         Identificarea elementelor generale de construcţii şi lucrări publice

      Identificarea necesarului de utilaje şi instalaţii utilizate la obiectivele în execuţie

         Recepţia lucrărilor executate în conformitate cu caietul de sarcini

 

ACTE NECESARE LA INSCRIERE: 

DURATA: 240 ore 

PRETUL CURSULUI:  1320 LEI-din care 300 de lei la inscriere

In baza certificatului obtinut la finalizarea cursului, cursantii vor obţine calificarea de maistru construcţii civile industriale şi agricole.